Bestyrelsen i KLH Isolering A/S har begæret virksomheden konkurs ved skifteretten i Næstved. Som kurator er udpeget advokat John Larsen fra Advokatfirmaet John Larsen ApS. Eventuelle kreditorer bedes rette henvendelse til kurator på info@adv-larsen.dk eller telefon 5573 0204.

Dalende omsætning og øgede udgifter som følge af uberettiget hetz i medierne har gjort, at bestyrelsen ikke har fundet det forsvarligt at fortsætte den videre drift af virksomheden. Som konsekvens heraf har godt 100 medarbejdere mistet deres arbejde. Vi beklager situationen, men vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores trofaste medarbejdere og samarbejdspartnere, der gennem årene har hjulpet os med at holde danskernes huse varme og vores kunder tilfredse.

Se flere anmeldelser på